You are currently viewing Tsar Mikails foreldre, Marfa (1560 – 1631) og Filaret (1553 – 1633)

Tsar Mikails foreldre, Marfa (1560 – 1631) og Filaret (1553 – 1633)

Far: Filaret Mor: Marfa.

Filaret satt i flere år som fange i Polen. De gjorde hans sønn Mikail til russlands første tsar i Romanov-familien, uten at Filaret var informert.

Marfa Romanov, mor til Mikail Romanov

Marfa Romanov var mor til den første Romanov-tsaren, Mikail Romanov som ble Tsar mot sin og sin mors vilje, bare 16 år gammel.

Leave a Reply