You are currently viewing Tsar Mikail Romanov (1596 – 1645) Regjeringsperiode 1613-1645

Tsar Mikail Romanov (1596 – 1645) Regjeringsperiode 1613-1645

Han var den første tsar og Ivan den grusomme’s første kone var hans gammeltante (grand tante). Han kom til makten 16 år gammel i 1613. Da startet et 304 år langt romanov dynasti. Det kulminerte først i 1917, under den russiske revolusjonen.

Leave a Reply