You are currently viewing Tsar Fjodor III (1661 – 1682) Regjeringsperiode: 1676 – 1682.

Tsar Fjodor III (1661 – 1682) Regjeringsperiode: 1676 – 1682.

Regjerte Russland i bare 5 år. Han var syk og døde bare 20 år gammel. Han ble stormforelsket i Agafya Grushetskaja og de giftet seg etter at han hadde valgt henne fra brudevisningen som var en gammel russisk tradisjon.Agafya ble gravid, men både hun og barnet døde kun 3 dager etter fødselen. Feodor skjønte at han måtte få en arving og giftet seg 6 måneder etter med 14 år gamle Marfa Apraksina. Han var da så syk at han ikke klarte å stå under vielsen. Han døde kun 10 uker etter bryllupet. Feodor var godt utdannet, var bestemt og hadde karakter. Han klarte i løpet av sin korte regjeringsperiode og utvikle en av de beste hærene i verden, introduserte sosiale goder for folket, reduserte skattene, utvidet de russiske grensene og endret Moskva fra å være en by bygd av tre til Stein, for å unngå bybranner og utviklet skolesystemet og grunnla Russlands første universitet.

Leave a Reply