You are currently viewing Prinsesse Sofia Alekseyevna (1657 – 1704) Regjeringsperiode 1682-1689

Prinsesse Sofia Alekseyevna (1657 – 1704) Regjeringsperiode 1682-1689

Søster av Fjodor III og Ivan V, og halvsøster av Peter den store. Hun ønsket å ta makten da deres bror Fjodor III døde allerede 29 år gammen pga sykdom. 

Sofia regjerte på vegne av sine brødre, Ivan V, som var også var svak og sykelig og Peter den store som bare var 10 år frem til 1689 da Peter ble 18 år og overtok makten fra sin halvsøster.

Hennes elsker, Galitsyn, var en reformator og svært oppegående og forut for sin tid. Han snakket fem språk flytende og gikk for å være Moskva’s kjekkeste mann. Sofia var så forelsket at hun skrev brev til han hver eneste dag og ba han være forsiktig med helsen sin og ikke jobbe for mye.

Etter at halvbror Peter den Store overtok makten og ble tsar 18 år gammel, ble Sofia satt i kloster. Hun prøvde å gjøre opprør sammen med sine medsvorne da Peter var i Nederland for å lære skipsbygging. Men opprører ble slått ned og flere tusen menn ble mishandlet , halshugd og noen sendt til Sibir.
3 av hennes nærmeste ble hengt utenfor hennes vindu i klosteret og hang der i fem måneder.

Hun regjerte for sine brødre fra 1682 – 1689

Leave a Reply