You are currently viewing Tsar Peter den Store (1672 – 1725) Regjeringsperiode 1682-1725

Tsar Peter den Store (1672 – 1725) Regjeringsperiode 1682-1725

Peter den Store var sønn av tsar Aleksej og Natalja Narysjkina, som var Aleksej´s andre kone. Peter regjerte fra 1682 – 1725. I perioden 1682 – 1696 regjerte han sammen med sin halvbror Ivan V som var svakelig og syk.

Han var først gift med Eudoxia Lopukhina fra 1689-1698. Deretter Marta Skavronskaya, senere kjent som Katarina I.

Peter’s halvbror og medregent, Ivan V døde i 1696, bare 29 år gammel. De overtok tronen etter sin søster og halvsøster Sofia.

Ikke fikk han tilnavnet bare fordi har gjorde Russland stor i sin regjeringstid, han var et stort menneske rent fysisk, med sine 2m og 3cm. Han var opptatt av å vestliggjøre Russland og reiste både til England og Nederland, for bl.a. for å lære skipsbygging.

Peter grunnla St.Petersburg i 1703. Byen som ligger innerst i Finskebukta gir Russland tilgang til havet fra vest. Han bodde både i Nederland og England for å lære skipsbygging.

Han var en tyrann og blodig hersker som stod bak enorme menneskelige skjebner. Bla. fikk han 3 av sin halvsøster Sofia´s nærmeste hengt utenfor hennes vindu i klosteret hvor han hadde kastet henne, etter et opprør mot han da han var i Nederland. De hang der i fem måneder!

Men først og fremst er Peter den store husket for sin utvidelse og modernisering av Russland, ved å innføre nye reformer og omgjøre landet til en europeisk stormakt. Og å grunnlegge St.Petersbourg.

I år 1700 ble Peter slått av svenskene og Kong Karl den XII i  byen Narva.
4 år senere tok de byen tilbake.

Leave a Reply