You are currently viewing Anna Ivanova (1693 –  1740) Regjeringsperiode 1730-1740

Anna Ivanova (1693 – 1740) Regjeringsperiode 1730-1740

var datter av Ivan V (Peter den store´s halvbror) og Praskovia Saltykova. Hun var keiserinne av Russland fra 1730 – 1740, og Peter den Store´s niese. Han fikk henne giftet med Fredrik Wilhelm.

Anna var en ondskapsfull kvinne som ble “forvist” av sin onkel, tsar Peter den Store til Kurland. Omtrent der de baltiske landene ligger nå. Hun elsket dvergkasting og samlet på misfostre uten armer og bein.

Hun hadde en elsker Biron, som var gift og hadde 3 barn. Etterhvert var det han som fikk makt og styrte landet. Elisabeth var med opptatt av fester, dvergkasting og maskaredeball, og å skyte kråker og bjørn.
Hun var en umenneskelig hersker. Hun fikk over 28.000 mennesker toturert, av disse ble 20.000 forvist til Sibir, 2000 døde under totur og over 1000 be hengt eller halshogd. Alt dette pga av mistanke om at de han snakket nedsettende om henne.

Hun brukte 4000 dollar bare smykker i året. Bare en tidel av dette ble brukt på utdanning i landet.

Leave a Reply