You are currently viewing Tsar Paul (1754 – 1801) Regjeringsperiode 1796-1801
Ïîðòðåò Ïàâëà I

Tsar Paul (1754 – 1801) Regjeringsperiode 1796-1801

Paul var sønn av Peter III og Katarina II (den store). Han overtok makter etter at Katarina døde i 1796. Han var gift med Wilhelmina Louisa of Hesse-Darmstadt og senere med Maria Fjodorovna, født Sophie Dorothea of Württemberg.

Han var også en grusom hersker og etterhvert oppstod det grupperinger som ønsket å ta livet av ham. I bresjen stod Katarina den store´s minister Peter von der Pahlen, “Professor Listig”.

Mikailovskijpalasset.

Den 23. mars 1801 ble han drept i sitt egen baderom etter at de hadde stormet Mikailovitjpalasset

Da folket fikk høre at Paul var død, gikk de ut i gatene og feiret.

Leave a Reply